Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією «StarLine.in.ua», далі у тексті – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі у тексті – «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://starline.in.ua/» (надалі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у терміни та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Терміни та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають наступні значення:

 • «товар» – моделі, аксесуари, комплектування та супровідні предмети;
 • «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом укладання електронної угоди;
 • «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті;
 • «Покупець» – фізична особа, яка уклала із Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;
 • «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, вказаних Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів у Інтернет-магазині, в тому числі:

 • Добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;
 • Самостійне оформлення Покупцем замовлення у Інтернет-магазині;
 • Оплата Покупцем замовлення, оформленого у Інтернет-магазині;
 • Опрацювання та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та який є у наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена у замовленні в будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний довести це до відома Покупця (за телефоном або електронною поштою);

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

5 Порядок оплати замовлення

5.1 З післяплатою

Оплата здійснюється по факту отримання товару у відділенні транспортної компанії за готівковий розрахунок у гривнях;

За умови ненадходження грошових засобів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

6 Умови доставки замовлення

6.1 Доставка товарів, придбаних у Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і відбувається видача замовлень;

6.2. Разом із замовленням Покупцю надаються документи згідно із законодавством України.

7. Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

 • в однобічному порядку призупиняти надання послуг за цим договором за умови порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

 • Своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

 • Оформити замовлення у Інтернет-магазині;
 • Оформити електронний договір;
 • Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та дійсним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • Незначну невідповідність кольорової гами товару, яка може відрізнятися від оригіналу товару винятково через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;
 • Зміст та правдивість інформації, яка надається Покупцем під час оформлення замовлення;
 • Затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються через причини, що знаходяться поза зоною його контролю;
 • Протиправні незаконні дії, які здійснює Покупець за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
 • Передачу Покупцем власних мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна та паролю третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, спричинену його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їхній власності, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.

8.4. У випадку настання обставин нездоланної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами нездоланної сили для цілей цього договору маються на увазі події, які мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та відвернути розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечок виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право у однобічному порядку вносити зміни у цей договір за умови попередньої публікації його на сайті https://starline.in.ua/

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної під час оформлення замовлення інформації. При цьому під час здійснення акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою безумовну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4 Оплата Покупцем оформленого у Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця винятково з метою обробки замовлення, відправки сповіщень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків тощо.

10. Порядок повернення товару належної якості

10.1 Повернення товару у Інтернет-магазин відбувається згідно із дійсним законодавством України.

Повернення товару у Інтернет-магазин відбувається за рахунок Покупця.

Під час повернення Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов’язаних із доставкою товару Покупцю.

11. Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти цей договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення грошових засобів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір у однобічному порядку у випадку невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених дійсним законодавством України.

Звертаємо Вашу увагу, що інтернет-магазин «StarLine.in.ua» на офіційному інтернет-сайті https://starline.in.ua/ має право згідно із законодавством України надавати право користування інтернет платформою ФОП та юридичним особам для реалізації товару.